Tikøb Jagtforening

Tikøb Jagtforening er stiftet i 1931 og ejer klubhuset på Gørlundevej 6B, 3140 Ålsgårde.
Foreningen arbejder i lokalområdet for at regulere rævebestanden. Foreningen har 35 kunstgrave placeret hos private lodsejere over et stort område. Vi afholder forskellige arrangementer såsom rævejagter, havjagter, konkurrencer, kurser og sammenkomster med ledsager. Langstrup Flugtskydningsbane i Langstrup Mose drives i fællesskab med Asminderød-Grønholt Jagtforening. Vi har klubhus på flugtskydebanen der anvendes til aktiviteter såsom jagtprøver, naturvejledning, møder og meget andet

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/